.

ورود / عضویت

برق، الکترونیک، مخابرات، کامپیوتر و IT

شبکه های هوشمند در صنعت برق، فرصتی بی نظیر برای ورود به سطح جدیدی از قابلیت اطمینان ، دسترسی و بازدهی را به دست می دهد؛ که به سلامت محیط و اقتصاد کمک می کند. توسعه در این زمینه و تجدید انرژی های تجدیدپذیر باعث کمک به تحقق اهداف توسعه ی اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی هر کشور-که از عوامل سیاسی در رسیدن به توسعه پایداردر هر کشوری هستند- می گردد و باعث پیشرفت تکنولوژی ، کاهش قیمت و دسترسی آسان به انرژی های پاک می شود.

تیم متد با حمایت از این صنعت در پیشروی این اهداف گام برداشته است .

طراحی سایت : وب نگاران
هاستینگ توسط ناب سرور