.

ورود / عضویت

مشارکت، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری

کشور ایران به واسطه ی موقعیت مناسب خود در منطقه از پتانسیل های فراوانی برخوردار است؛به گونه ایی که همیشه کانون توجه قدرتهای اقتصادی دنیا بوده است. از قابلیت های این کشور ، پل ارتباطی آب های آزاد جنوب و همسایگان شمالی ، شرقی و غربی  می باشد؛ و همچنین منطقه ایی دارای چهار فصل با خصوصیات مربوطه ، دارای بزرگترین ذخایر گاز جهان ، یکی از تولید کنندگان مطرح نفت جهان ، سرشار از منابع معدنی بوده و از جهت تنوع محصولات کشاورزی رده ی چهارم دنیا را دارا می باشد.

نظر به کلیه موارد یاد شده فوق، این گروه تجاری (متد) مصمم است ، فعالیت های سرمایه گذاری و مشارکت خود را در مقیاس جهانی با تشکیل موسسات مختلف با هدف رشد و توسعه ی اقتصادی ، افزایش فرصت های شغلی ، اخذ و توسعه فناوری و مهارت های مدیریتی و ارتقای کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی در اختیار این کشور قرار دهد

طراحی سایت : وب نگاران
هاستینگ توسط ناب سرور