.

ورود / عضویت

محیط زیست، انرژی و فن آوری های نوین

به دلیل پیشرفت روزافزون صنعت و تکنولوژی و استفاده نادرست از ظرفیت های محیط و تخریب منابع طبیعی، محیط زیست با چالش های بزرگی روبرو شده و این امر تاثیرات منفی بر اقتصاد و بهداشت گذاشته است .

شرکت متد قصد دارد برای کنترل و بهبود وضع موجود در این مبحث و حفاظت از محیط زیست ، اقدامات ویژه ای را انجام دهد؛ و با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی به عنوان اولین ملاک و معیار، با انجام اقداماتی در نظر دارد تا با گام برداشتن  در راستای بهینه سازی مصرف انرژی ، خارج کردن صنایع ناسازگار با محیط زیست و ورود صنایع سازگار با آن )با مصرف کمتر انرژی و کارایی بیشتر) ، به جای آن و به کار بردن تکنولوژی های برتر، سهمی در حفاظت از محیط زیست داشته باشد.

طراحی سایت : وب نگاران
هاستینگ توسط ناب سرور